Vill Steiersuen, wéineg Kontroll

Wéi geet de Staat mat Steiersuen ëm? Wéi stellt en déi néideg Kontroll sécher, wann et dobäi ëm e Konflikt mat enger privater Entreprise wéi an der Affär ëm de „Luxembourg Science Center“ geet? Dorëms geet et an der neister Episod vum Podcast „On the Record“.